Tko zsírégető mega pro sorozat, Proform Petl707070 Style 7500 Treadmill Users Manual *294060 204705

tko zsírégető mega pro sorozat

Most már beírhatja saját nevét és súlyát.

Impresszum

Emelje ki a menün a kívánt opciót, majd nyomja meg a Select gombot. Villogó kurzor jelenik meg a kijelző egyik mezőjén. Ha számot vagy betűt akar a kur- zor fölé beírni, nyomja meg a felfelé vagy a lefelé történő navigálásra szolgáló gombot. A kurzor mozgatásához pedig nyomja meg a balra vagy job- bra történő navigálásra szolgáló gombot.

Ha a kívánt számoknak vagy betűknek a mezőre történő beírásával végzett, nyomja meg a Select gombot.

Muscle and Fitness magazin 2015-17 év összes száma

Az összes kívánt felhasználói adat bevitele érdekében pedig ismételje meg ezt a lépést. Ha ki kíván lépni a felhasználói adatok menüjéből, nyomja meg a Back gombot. A beállítások tko zsírégető mega pro sorozat jelenik meg ezt követően a kijelzőn. Jelöljön ki egy az alapértelmezés szerinti fel- használói beállítást.

A konzol egyszerre két különböző tko zsírégető mega pro sorozat adatait tudja rögzíteni, tárolni, illetve betölteni. Az alapértelmezés szerinti felhasználói beállítás révén ki lehet választani azokat a felhasználói adatokat, amelyek — az edzés megkezdése előtt — a konzol bekapcsolásakor betöltődnek, illetve rögzítődnek. Ezután az alapértelmezés szerinti felhasználóval kapcsolatos választási lehetőségek listája jelenik meg a kijelzőn.

Egy az alapértelmezés szerinti felhasználóval kapcsolatos választási lehetőség kijelöléséhez addig nyomja a felfelé vagy lefelé történő nav- igálásra szolgáló gombot, amíg meg nem jelenik egy nyíl a kívánt választási lehetőség mellett. Majd nyomja le a Select gombot.

Magánnyomozók - Plasztikai Hiba (HD)

Megjegyzés: A köszöntőképernyő is be- illetve kikapcsolható erről a menüről. Az alapértelmezés szerinti felhasználói menüből történő kilépéshez nyomja meg a Back vissza gombot.

Navigation menu

Ezután a beállítások menüje jelenik meg a kijelzőn. A dátum és az időpont beállítása.

súlycsökkenés a kibocsátásokkal

Adátum és az időpont beállításával válik lehetővé, hogy a konzol a korábbi edzéseket pontosan rögzítse az edzettségi naplóban. Ezután a dátum beállítása jelenik meg a kijelzőn. A dátum beállításához előbb nyomja meg a nav- igálásra szolgáló bal vagy jobb oldali gombot, hogy a hónap, a nap vagy az év mezőjét kiemelhesse. Ezután nyomja meg a felfelé vagy lefelé való nav- igálásra szolgáló gombot a kívánt hónap, nap vagy év kijelöléséhez.

Amikor a dátum beállításával végzett, nyomja meg a Select gombot. Ezután az idő beállítása jelenik meg a kijelzőn. Az idő beállításához előbb nyomja meg a balra vagy jobbra való navigálásra szolgáló gombot az óra vagy a perc mezőjének kijelöléséhez. Ezután nyomja meg a felfelé vagy lefelé való navigálásra szolgáló gombot a kívánt óra vagy perc ki- jelöléséhez; ügyeljen arra, hogy a helyes AM délelőttiilletve PM délutáni időt jelölje ki az óra mezőn.

fogyás és megnövekedett ldl

Ha az idő beállításával végzett, ny- omja meg a Select gombot. Ezután a konzol kilép a felhasználói üzemmódból.

qsymia fogyás sikertörténetek

Saját magának User 1-ként 1. Megjegyzés: Ha a konzol beállításait már testre szabta lásd a Ezután nyomja meg a Select gombot választásának megerősítésére. Helyezze be a kulcsot a konzolba.

Ha szükséges, végezze el a konzol beállítá- sainak testre szabását. Jelölje ki a kézi üzemmódot. Minden egyes alkalommal, amikor a kulcsot behe- lyezik, a kézi üzemmód jelölődik ki. Indítsa el a sétálószalagot, majd állítsa be a sebességet.

Összes Edző

Megje- gyzés: A gombok lenyomása után rövid idővel a sétálószalag eléri a kijelölt sebességet. Ha a tíz számozott sebességszabályozó gomb valamelyikét megnyomja, a sétálószalag egészen addig fokozatosan növeli sebességét, amíg a kijelölt sebesség-beállítást el nem érte. A sétálószalag leállításához nyomja meg a Stop gombot. Szükség szerint változtassa a futópad lejtését.

Proform Petl907070 Style 8500 Treadmill Users Manual 294241 205863

A futópad lejtésének megváltoztatásához nyomja meg az Incline increase vagy decrease gombot, il- letve a hat számozott gomb valamelyikét, amelyek a százalékos lejtést szabályozzák.

Minden egyes alkalommal, amikor valamelyik gombot megny- omják, a lejtés egészen addig fokozatosan ál- lítódik, amíg az a kijelölt lejtésbeállítást el nem érte. Figyelje a kijelzőn, miként alakulnak a dolgok. A sétálószalag sebességének növelésekor vagy csökkentésekor a futó alak felgyorsul, illetve lelassul.

Lásd még